POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Operatorul care prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul www.piataperoti.ro  este societatea STANDARD MARKETING SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul in Bucuresti Sectorul 2, Str. Precupetii Vechi, Nr. 27, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/7123/2005, CUI RO17492730. 

Operatorul, STANDARD MARKETING SRL (denumit in continuare  “Operatorul”) poate fi contactat la la sediul sus-mentionat sau la adresa de e-mail: [email protected].

Continutul site-ului www.piataperoti.ro se adreseaza exlusiv persoanelor fizice ce au implinit in mod legal varsta de 18 ani. 

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)precum si celor ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de  aplicare a acestui Regulament, Operatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizeaza utilizatorii site-ului www.piataperoti.ro.  

 • DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE OPERATOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.piataperoti.ro

Operatorul colecteaza date cu caracter personal pe baza furnizarii voluntare de catre persoanele vizate (vizitatori ai site-ului si cumparatori). Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul doreste sa interactioneze cu site-ul si magazinul online www.piataperoti.ro. Prelucram informatiile pe care le introduceti in site atunci cand:

 1. plasati o comanda, si ne furnizati informatiile necesare preluarii, procesarii si livrarii comenzii de catre Operator sau de catre partenerii inscrisi in marketplace ca furnizori sau doriti returul/anularea unei asemenea comenzi si/sau rambursarea sumelor achitate, precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc.
 2. completati formularul de contact dedicat persoanelor care doresc sa se inscrie in platforma in calitate de furnizori partener (PRODUCATOR LOCAL): tip productie, capacitate productie, nume, prenume, localitate, judet, e-mail si numar de telefon.
 3. va inscrieti la promotii, concursuri si campanii in conditiile stipulate in regulamentul aferent fiecarui eveniment publicat de Operator, sens in care putem colecata urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 
 • pentru participanti- nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, voce; 
 • pentru castigatori- nume si prenume, adresa de livrare (domiciliu), adresa de e-mail, numar de telefon, cont bancar, semnatura, fotografie si orice alte date necesare pentru intrarea in posesia premiului pus la dispozitie de Operator;
 1.  ne sesizati prin reclamatii/sugestii/solicitari de informatii cu privire la calitatea produselor furnizate de Operator sau cu privire la statusul unei comenzi plasate, prin completarea de catre dvs. a formularului de contact sau prin contactarea in alt mod a operatorului pentru primirea acestor informatii, Operatorul putand colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, judet si orice alte date persoanale se furnizeaza odata cu transmiterea sesizarii, fie prin sectiunea Contact, fie prin alte metode de comunicare, de ex. e-mail sau telefon.

Datele furnizate voluntar prin intermediul formularului de contact sunt utilizate pentru a da eficienta solicitarii persoanei vizate exprimata prin completarea sectiunii Contact sau dupa caz, pentru contactarea pe e-mail/telefonica cu privire la informatiile furnizate.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date dar care nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (numele fisierului solicitat, tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data si ora accesarii site-ului, cantitatea de date transferate, starea accesului-ex: transfer de fisere, disponibilitatea fisierului etc, continutul posibil al formularului de contact precum si alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Operator pentru a imbunatati serviciile/produsele oferite clientilor sai. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate. In acest sens, va rugam sa consultati si Politica de Cookies a Site-ului nostru.

Operatorul poate colecta, de asemenea, date cu caracter personal si prin intermediul chatbot-ului disponibil pe Site. In acest sens, au fost luate masuri prin care a fost redus riscul unei prelucrari neautorizate, precum trimiterea unui mesaj automat, oricarui vizitator care doreste sa faca o comanda sau sa adreseze o intrebare prin intermediul chatbotului, prin care i se atrage atentia acestuia sa parcurga prezenta politica de confidentialitate, precum si politica de cookies.

 • SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.piataperoti.ro in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

 • in scopul incheierii si executarii contractului, respectiv pentru a putea prelua, procesa si livra comenzile plasate de persoanele vizate, fie direct de catre Operator, fie de catre partenerii inscrisi in marketplace ca furnizori;
 • in baza consimtamantului persoanei vizate, pentru a raspunde solicitarilor formulate pe site;
 • in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing;
 • in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciile/produselor   oferite.

Prin plasarea comenzilor, prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.piataperoti.ro  sau a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing ori a oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de Operator sau de un partener al acestuia ce colecteaza consimtamantul in scopuri de marketing pentru Operator, fiecare utilizator si-a exprimat consimtamantul ca Operatorul sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu a prevederilor nationale in vigoare si cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de aplicare ale acestui Regulament;

Operatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului www.piataperoti.ro angajatilor autorizati sau altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat si/sau afiliere pentru ca acestea sa le prelucreze in numele Operatorului, dar numai in temeiul unui acord de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate in prezentul document. In acest sens, tertul garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: partenerii inscrisi in marketplace ca Vanzatori, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, furnizor servicii website 

Operatorul va dezvalui informatiile personale colectate in scopurile precizate in prezentul document atunci cand acest lucru este necesar pentru respectarea legii si/sau la solicitarea autoritatilor competente; in vederea punerii in aplicare a Termenilor si Conditiilor de utilizare; pentru protejarea dreptului de proprietate sau siguranta Operatorului, a clientilor nostri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informatii cu alte companii si organizatii pentru protectia si reducerea riscului impotriva fraudei. Aceste cazuri nu includ vanzarea, inchirierea, partajarea sau dezvaluirea in alt mod a unor informatii personale de identificare de la clienti in scopuri comerciale, incalcand angajamentele stabilite in Termeni si Conditii.

In prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor.

Daca nu doriti sa folosim informatiile personale pe care le colectam pentru a permite optimizarea Serviciilor sau pentru a permite tertilor colaboratori sa personalizeze anunturile pe care vi le afisam, va rugam sava exprimati optiunea in acest sens in conformitate cu pct. 4 al prezentului document sau sa procedati la dezinstalarea cookie-urilor corespunzatoare avand optiunea de a urma etapele prezentate in Politica de Cookies.

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, Operatorul isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform legslatiei in vigoare aplicabile datelor cu caracter personal.

 • DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa de contact a Operatorului prezentata la pct. 1, va puteti exercita drepturile legale de care dispuneti in calitate de persoana vizata, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 679/2016,respectiv:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea CRSITIM cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Operatorului.
 • Dreptul la stergerea/eliminarea datelor (“dreptul de a fi uitat”) semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Operatorului. 

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 5 ani de la momentul colectarii.

Modificarea Politicii de Confidentialitate

Daca este necesara o schimbare a prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind prelucrarea datelor.